Vårt lilla men duktiga arbetsteam erbjuder Er följande tjänster:

- förmedling av trycksaker
Visitkort, bok eller en tidskrift med stor upplaga - vi föreslår en trycklösning alltefter angivna kriterier,
vare sig det rör sig om materialegenskaper, ledtid, pris, komplexitetsgraden av efterbearbetning l. dyl.

- ledning av tryckrelaterade projekt
Vi har lett projekt med olika omfattningar, upplagor och ledtider, från beställarens idé till sammansättning
och organisering av direktpost.

- konsulttjänster
Allt börjar med Er idé! Sedan kan vi bidra med råd om både förberedning av tryckprocessen
och val av material, format, tryckmetod, efterbearbetning och andra detaljer.