Vårt lille men arbeidsomme kollektiv tilbyr deg følgende tjenester:

- formidling av trykksaker
Visittkort, bok eller blad/tidsskrift med stort opplag, vi tilbyr deg en trykkeriløsning som svarer til de ønskede kriteriene,
enten det er bruk av spesielle materialer, produksjonstid, pris, kompleksiteten på etterbehandling osv.?

- ledelse av trykkerelaterte prosjekter
Vi har ledet prosjekter med ulikt omfang, opplag og frister, helt fra bestillers idé og fram til ferdig produkt eller
organisering av direkte postutsending.

- konsulenttjenester
Alt begynner med din idé! Fra det øyeblikket kan vi være dine rådgivere både når det gjelder forberedelser
valg av materiale, format, trykkemetode, etterbehandling eller andre nyanser.