Det privata aktiebolaget Baltic Printing Agency grundades år 2008,

med syfte att agera som en pålitlig partner för våra klienter och samarbetspartners inom ledning av tryckrelaterade projekt.

Vårt lilla men duktiga arbetsteam är berett att leda olika etapper av tryckprojekt och vid behov arbeta
med en "från idé till utförande"-lösning.

Att trycka eller inte trycka - vi står inför den frågan varje dag - kontakta oss och vi kommer att hitta en lösning tillsammans!